מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
12 כניסות - מזרן / TRX - חודשי ₪384 12 כניסות
12 כניסות מכשירים חודשי ₪720 12 כניסות
12 כניסות משולב לחודש ₪540 12 כניסות
24 כניסות - מזרן / TRX - פתוח לשנה ₪1,008 24 כניסות
24 כניסות מכשירים פתוח לשנה ₪1,680 24 כניסות
24 כניסות משולב פתוח לשנה ₪1,320 24 כניסות
36 כניסות - מזרן / TRX - פתוח לשנה ₪1,332 36 כניסות
36 כניסות מכשירים פתוח לשנה ₪2,340 36 כניסות
36 כניסות משולב פתוח לשנה ₪1,800 36 כניסות
4 כניסות - מזרן / TRX - חודשי ₪168 4 כניסות
4 כניסות - מזרן / TRX - פתוח לשנה ₪180 4 כניסות
4 כניסות מכשירים חודשי ₪280 4 כניסות
4 כניסות מכשירים פתוח לשנה ₪300 4 כניסות
4 כניסות משולב לחודש ₪220 4 כניסות
4 כניסות משולב פתוח לשנה ₪260 4 כניסות
48 כניסות - מזרן / TRX - פתוח לשנה ₪1,536 48 כניסות
48 כניסות מכשירים פתוח לשנה ₪2,880 48 כניסות
48 כניסות משולב פתוח לשנה ₪2,160 48 כניסות
8 כניסות - מזרן / TRX - חודשי ₪296 8 כניסות
8 כניסות - מזרן / TRX - פתוח לשנה ₪320 8 כניסות
8 כניסות מכשירים חודשי ₪520 8 כניסות
8 כניסות מכשירים פתוח לשנה ₪600 8 כניסות
8 כניסות משולב לחודש ₪400 8 כניסות
8 כניסות משולב פתוח לשנה ₪480 8 כניסות
96 כניסות - מזרן / TRX - פתוח לשנה ₪2,880 96 כניסות
96 כניסות מכשירים פתוח לשנה ₪5,280 96 כניסות
96 כניסות משולב פתוח לשנה ₪3,840 96 כניסות