הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 21.05

יום ו 20.05

יום ה 19.05

יום ד 18.05

יום ג 17.05

יום ב 16.05

יום א 15.05

 
 
6:00
 
7:00

8:30
פילאטיס מזרן

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

8:30
פילאטיס מזרן

 

8:30
מכשירים לנשים

8:30
פילאטיס לנשים בלבד

 

8:00
מכשירים

8:30
פרטי VO

 

8:00
מכשירים

8:00
פילאטיס מזרן

 

8:30
מכשירים

8:30
פילאטיס מזרן

 
 
8:00

9:30
מכשירים

9:30
פילאטיס מזרן

 

9:30
מכשירים לנשים

9:30
פילאטיס מזרן

 

9:30
מכשירים

 

9:00
מכשירים לנשים

 

9:00
מכשירים

 

9:30
מכשירים

 
 
9:00

10:30
TRX

 
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00

18:00
מכשירים

18:00
פילאטיס מזרן

 

18:00
מכשירים

18:00
TRX

 

18:00
מכשירים

18:00
פרטי Inovytec

 

18:00
מכשירים

18:00
פילאטיס מזרן

 

18:00
פילאטיס מזרן

18:00
מכשירים

 
 
18:00

19:00
מכשירים

19:00
פילאטיס מזרן

 

19:00
מכשירים

19:00
פילאטיס מזרן

 

19:00
מכשירים

19:00
פילאטיס מזרן

 

19:00
מכשירים

19:00
TRX

 

19:00
פילאטיס מזרן

19:00
מכשירים

 
 
19:00

20:00
מכשירים

20:00
TRX

 

20:00
מכשירים

20:00
פילאטיס מזרן

 

20:00
מכשירים

20:00
פילאטיס מזרן

 

20:00
פילאטיס מזרן

20:00
מכשירים

 

20:00
מכשירים

20:00
TRX

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00